Lunchtime Talks

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden

Lunchtime talks是由西双版纳热带植物园举办的集学术、生活、文化等主题的思想交流沙龙。

Lunchtime Talk题    :       物种消失以后

讲人:    贺赫 (XTBG

时   间:     12:10-12:40, 2019年9月19日,星期四

地   点:     科研中心餐厅二楼

主   办:     园林园艺部科技外事处欢迎大家参加!


更新于:2019-09-18 16:42      累计访问量:1671

相关学者

最近来访

相同研究领域

同一单位

相同研究兴趣