Lunchtime Talks

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden

Lunchtime talks是由西双版纳热带植物园举办的集学术、生活、文化等主题的思想交流沙龙。

Lunchtime Talk题    :       我是谁?

讲人:    洪艺轩 (XTBG

时   间:     12:10-12:40, 2019年7月18日,星期四

地   点:     科研中心餐厅二楼

主   办:     研究生会科技外事处欢迎大家参加!


更新于:2019-07-17 10:57      累计访问量:1114

相关学者

最近来访

相同研究领域

同一单位

相同研究兴趣