Lunchtime Talks

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden

Lunchtime talks是由西双版纳热带植物园举办的集学术、生活、文化等主题的思想交流沙龙。

Lunchtime Talk题    :       我在版纳园走样线拍植物——浅谈摄影

讲人:    赵颖 (XTBG

时   间:     12:10-12:40, 2019年11月7日,星期四

地   点:     科研中心餐厅二楼

主   办:     综合保护中心科技外事处欢迎大家参加!


更新于:2019-11-06 14:50      累计访问量:2143

相关学者

最近来访

相同研究领域

同一单位

相同研究兴趣